Privacy

Met ingang van 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat vanaf 25 mei de privacy wetgeving in alle landen van de Europese Unie gelijk is.  Op deze pagina vindt u meer informatie over het privacy beleid van Woonservice.

 

Wat houdt de AVG in?

De AVG regelt de bescherming van persoonsgegevens. Dit betekent dat er regels zijn opgesteld hoe organisaties om moeten gaan met persoonlijke gegevens. Deze regels gaan over:

  • Welke gegevens van een persoon een organisatie mag registreren.
  • De toegang tot deze gegevens.
  • Hoe de organisatie omgaat met de gegevens.
  • Het delen van deze gegevens met andere organisaties of instellingen.

 

Hoe gaat Woonservice om met uw privacy?

Voor het aanbieden en verhuren van woningen leggen wij een aantal gegevens vast. Het gaat hierbij om gegevens voor een inschrijving, het sluiten van een huurovereenkomst of het innen van de huur. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor  de uitvoering van ons werk en om huurders, woningzoekenden en relaties van onze diensten op de hoogte te houden. In onze Privacyverklaring leest u uitgebreid hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Voldoen wij al aan de nieuwe wetgeving?
We gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en houden ons aan de regels. Dat deden we altijd al. De onderliggende verplichtingen vanuit de AVG vergen vooral ook administratief het nodige werk. Bijvoorbeeld verwerkingsovereenkomsten voor leveranciers en de registratie. Daarmee zijn we goed op weg. Onze computersystemen zijn goed beschermd.

Meldplicht
Mocht er sprake zijn van een ‘datalek’, dan informeren wij uiteraard de betrokkenen en maken er - als dat nodig is - ook melding van bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Ap). Binnen Woonservice heeft de controller de rol van Functionaris Gegevensbescherming.