05 februari 2020

Wonen is meer dan een huis!

Maandag bracht brancheorganisatie Aedes het rapport ‘Veerkracht in corporatiebezit’ uit. Een vervolgonderzoek naar de leefbaarheid in wijken. Wat blijkt: zwakke buurten worden zwakker door een concentratie van goedkopere woningen en het wegtrekken van huurders met een hoger inkomen. Het aandeel mensen dat vaker hulp en ondersteuning nodig heeft is daardoor nóg groter dan verwacht. De leefbaarheid van wijken gaat hierdoor achteruit. Dat zien we ook op het Drentse en Groningse platteland. Schrikken we van deze uitkomst? Nee! Want zonder onszelf nou op de borst te kloppen bevestigt dit rapport, net als ons visitatierapport, dat we op de goede weg zijn. Dat het juist is om als corporatie te doen wat er moet gebeuren en daarvoor de ruimte te pakken en grenzen op te zoeken.

Want wij vinden dat wonen meer is dan vier muren en een dak. Wonen gaat over mensen. Mensen die een thuis hebben, een plek onder de zon, rust, gezelligheid. Mensen die woongeluk ervaren. Wonen gaat ook over mensen die langer thuis willen/moeten blijven wonen. Mensen die eenzaam zijn, hulp nodig hebben, aan de zijlijn staan. Voor al deze mensen zetten wij ons in. Wij maken ons sterk voor een samenleving waar iedereen er bij hoort, er toe doet.

Verduurzaming als kans

Hoe we dit doen? We grijpen de verduurzaming van onze woningen aan als kans. Een kans om te werken aan de sociale cohesie. Dit doen we door mensen bij elkaar te brengen. Door ze van de zijlijn te halen en ze in het spel te zetten. De bal te overhandigen. Samen MET bewoners maken we plannen voor hun woning, hun buurt. Om samen te zorgen voor betaalbare woningen waar het fijn wonen is. In een wijk of buurt waar je je veilig voelt, prettig, kortom: thuis.

Een zinvolle bijdrage leveren

Kunnen we dit alleen? Nee! Dit moeten we samen doen met gemeenten, welzijnspartners, zorginstellingen en andere corporaties. Alleen dan kunnen we doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat mensen prettig kunnen wonen. En we gaan verder dan een fijne plek om te wonen! Want we zien ook dat onze bouwers en installateurs moeite hebben om goed personeel te krijgen. Mensen die onze huizen renoveren of bouwen. Terwijl er in veel van onze woningen mensen wonen, die het gevoel hebben geen zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. Het rapport van Aedes schrijft hier ook over. Het leidt tot gezondheidsklachten, eenzaamheid en sociale uitsluiting. Daarom zetten wij ons in voor een scholingstraject. Zodat mensen de handvatten en kansen krijgen om mee te doen, gezien te worden en te voelen dat ze er wel degelijk toe doen.

Onze ambitie: prestatieafspraken MET het sociale domein

Wat ons betreft kun je beleid op wonen dan ook niet los zien van het sociale domein. En kunnen we niet zonder de partners in dat sociale domein: gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs. Daarom willen wij in december, bij de ondertekening van de prestatieafspraken, dat ook de wethouder van het sociale domein zijn of haar handtekening daaronder zet. En de vertegenwoordigers van de zorg- en welzijnspartijen. Om zo samen te zorgen voor wijken en buurten waar het fijn wonen is!