Over Woonservice

Over Woonservice

Wonen is persoonlijk. Dat is waar wij voor staan. Wij zijn een ambitieuze plattelandscorporatie. Met een woningbezit van circa 6.000 woningen zijn we niet de grootste corporatie in het noorden, maar wel een met een eigen gezicht.  Voor ons is het vanzelfsprekend dat wij moeten zorgen voor voldoende betaalbare woningen, van goede kwaliteit, comfortabel en energiezuinig. Maar wij zijn meer dan onze woningen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor uw wijk en buurt. Wij willen dat uw wijk en buurt veilig is en prettig om in te leven. Waarin alle bewoners het gevoel hebben, dat ze erbij horen, meedoen in de samenleving en gezien worden. Dat ‘regelt’ Woonservice niet zelf, dat doen wij samen met de bewoners, woningzoekenden, andere maatschappelijke partners en met de gemeente. Wij geloven in de kracht, kennis en energie van burgers. Daar waar nodig faciliteren wij om ondersteuning te bieden.